ANKARA KATLİAMI ve EĞİTİM DÜNYAMIZ

Ebu Hureyre’den (r.a.) nakledildiğine göre: Allah Resulü (a.s.): “Herc vakıaları çoğalmadıkça Kıyamet kopmaz” buyurdu. Sahabeler: Ey Allah’ın Resulü! Herc nedir? diye sordular. Allah Resulü: “Katl ,(Toplu) öldürmek, öldürmek!” buyurdu. (Müslim, Fiten 18.)

Ankara’da hafta sonu yaşadığımız müessif ve melun saldırı bizlere yeniden ne oldu da bu hale geldik sorusunu sordurdu.

Bir öğretmen olarak bu saldırıları yapanların kimliğini öğrenince ‘Hangi eğitim sistemi ve zihniyetin ürünü ve bu insanlar nasıl yetişiyor’ diye kendi kendimize sormaktan alamıyoruz.

Tek suçlu eğitim sisteminde aşılamaya çalıştığımız zihniyet değil elbette. Ama siz Cumhuriyet tarihi boyunca okullarınız da ‘Türkün Türkten başka dostu yoktur’ felsefesini işleyeceksiniz sonrada çözüm sürecinde ‘Bak bu Kürd senin kardeşin’ diyeceksin.

Dışlayan bazı ırklara sadece o ırktan olduğu için imtiyaz tanıyan müfredatla birlikte (Türk ırkı üstündür tezinin kaldırılması ya da Şafi mezhebini inkar edercesine sadece Hanefi mezhebine göre öğretilen din derslerindeki adaletsiz yaklaşımın tamiri gibi) anayasayı değiştirmeliyiz. Toplumsal adaletsizliği sınıfsal çelişkiyi besleyen tüm imtiyazları kaldırmalıyız bunun başka yolu yok çünkü.

Aslında olayları TV’den izleye izleye duyarsızlaşıyoruz. Örneğin Irak’ta camilere yapılan saldırılarda 100’lü rakamları bulan ölümleri duyunca ne hissediyorduk.

Şu hadis-i şerife göre kendimizi kontrol edelim; “Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu(organı) hasta olduğu zaman, diğer uzuvlarda bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa(hummaya) tutulurlar.”

Bu hadise göre bizde rahatsızlık oluyor muydu?

Ankara katliamından sonra TV ve haberlerde sadece rakamları görüp yarım yamalak hikayelerini dinlediğimiz insanlara kendinizi ne kadar yakın hissediyorsunuz?

Bırakın 100 kişinin ölümünü 1 kişiyi bile öldürmenin Kuran-ı Kerimdeki tarifi ‘Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür.’ ( Maide suresi, 32) şeklinde vurgulanır.

1 kişi öldürmekle nasıl tüm insanlığı öldürmüş olursun diyenlere bu ayetin anlamını akla yakınlaştırmak için 1.dünya savaşından bir örnek vereyim.

Birinci dünya savaşının başlama nedeni bir Sırp gencinin Avusturya-Macaristan krallığının prensine yaptığı suikasttir. Ölen 1 kişidir ve bu ölümün tetiklemesiyle 1. Dünya savaşı başlamış ve 15 Milyon insan ölmüştür.

İşte 1 kişi öldürmekle tüm insanlığı öldürmüş olmaya dair bir misal-i musaggar.

Kalbinizde merhamet varsa üzülürsünüz ve insanın en önemli alamet-i farikası olan ‘insan hemcinsiyle alakadar bir varlıktır’ sözüne masadak olursunuz.

‘Hepimiz kilitlerimizi açacak kişiyi bekleyen birer Boş Ev’iz’ der 2004 yapımı Bin-jip yani ‘Boş Ev’ filmi.

Matem ve yastan sonra yapılacak ilk iş teröre çözüm bulmak olacaktır.

Çünkü ister yurtiçi ister sınır dışı her türlü istikrarsızlık bizi de vuruyor.

Burada vazifeden kaçan ve siyaset yolunu tıkayacak hamleler yapanlar kaybedecektir.

Elini değil bedenini koyanlar tarihte anılacaktır.

Kuru bilgisayar tıkırtısı ekranın soğuk yüzü bizlere insanlığın sıcaklığını unutturdu.

Herkes Ankara katliamında ölenlerden birisinin kardeşi, annesi,babası ya da çocuğu olduğunu düşünsün.

Bu empati yapıldığında sorunlar daha kolay çözülecektir.

Her ölüm acıdır özellikle çocuk yaştaki ölümler daha da acıdır.

Bu acıyı yaşamayız inşallah bir daha.

Farklılıkları kendimize tehdit olarak algılatan eğitim sistemi ve zihin dünyamız değişmeli.

Farklılıklar tehdit değil zenginliktir.

Bu yüzden Allah-u Teala Kuran-ı Kerimde ‘Ben isteseydim herkesi tek ümmet(tek tip) insan yapardım’ (Şura suresi,8.Ayet) diyerek dayatmacı ve zorba bakış açısını bertaraf etmek ister, tüm insanlığın bu konuda ders almasını ister.

Hafta sonu bizlere Ankara’da en kara bir halet-i ruhiye yaşatan anarşi ve terörün son bulması dileğiyle huzurlu günler dilerim.

ibrahimdemirkan

1972 Ankara doğumlu. Ankara İlahiyat mezunu. MEB'de öğretmen. EĞİTEK TV'de yapımcı ve yönetmen.