AMERİKANIN İNCİL’E MUHALEFETİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Bizde biraz yanlış bir algı vardır. Amerika gayet Hristiyandır ya da dinine bağlıdır gibi.. Fakat acaba öyle mi? Dinleri muharref olduğu için sakatlıklar dikkatimizi çekmez. Lakin acaba muharref dinlerine uygun mular? Bir kaç örnekle bu işi bir ele alalım.

Bilindiği gibi dünya çapında yayın yapan Hollywood ve internet Amerika merkezlidir ve adeta işin kapsamı oradan empoze edilir. İşin kapsamı ise eğlence, zina, argo vs.yi son derece içerir. Bu adeta özgürlük olarak empoze edilir. Peki İncil acaba bu konularda nasıl, gevşek mi? Şimdi dikkat. İncil’de şöyle geçer:

«Atalarımıza, `Adam öldürme. Öldüren, yargılanmayı hak edecek’ denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine karşı öfkelenen her kişi yargılanmayı hak edecek. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek Kurul’un yargısını hak edecek. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecek. [Matta 5: 21-22]

«`Zina etme’ denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, zaten yüreğinde o kadınla zina etmiştir.
Eğer sağ gözün seni günaha sokarsa, onu çıkar, at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, tüm vücudunun cehenneme atılmasından iyidir.
Eğer sağ elin seni günaha sokarsa, onu kes, at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, tüm vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. [Matta 5: 27-30]

«Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline! Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline! «Eğer elin ya da ayağın seni günaha sokarsa, onu kesip at. Çolak ya da tek ayaklı olarak yaşama kavuşman, iki el iki ayak sahibi olarak sönmez ateşe atılmandan iyidir. Eğer gözün seni günaha sokarsa, onu çıkarıp at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki göz sahibi olarak cehennem ateşine atılmandan iyidir. [Matta 18: 6-9]

…………

Gelelim; dünyanın en büyük zenginleri nerede? Cevap: Amerika’da.. Çünkü kapitalizm, birilerinin aşırı zenginleşmesine dayalı bir sistem ve savunucusu Amerika. Peki acaba İncil’de zenginliğe acaip bir teşvik mi var?! Şöyle geçer:

Adamın biri İsa’ya gelip, «Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?» diye sordu. İsa ona, «İyilik konusunda neden bana soru soruyorsun?» dedi. «İyi olan tek biri var. Yaşama kavuşmak istersen, O’nun buyruklarını yerine getir.» «Hangi buyrukları?» diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi: «`Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan yere tanıklık etme, annene babana saygı göster’ ve `komşunu kendin gibi sev.’» Genç adam, «Bunların hepsini yerine getirdim» dedi, «daha ne eksiğim var?» İsa ona, «Eğer eksiksiz olmak istersen, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle» dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa öğrencilerine, «Size doğrusunu söyleyeyim» dedi, «zengin bir kişinin Göklerin Egemenliğine girmesi güç olacak. Yine şunu söyleyeyim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliğine girmesinden daha kolaydır.» Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar, «Öyleyse kim kurtulabilir?» diye sordular. İsa onlara bakarak, «İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey mümkün» dedi. [Matta 19: 16-26]

Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa, bütün bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa, bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre, içinizdeki `ışık` karanlıksa, ne korkunçtur o karanlık! Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı`ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz. Bu nedenle size şunu söylüyorum: `Ne yiyip ne içeceğiz?` diye canınız için, `Ne giyeceğiz?` diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın! Ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim, bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı`nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi, ey kıt imanlılar? Öyleyse, `Ne yiyeceğiz?` `Ne içeceğiz?` ya da `Ne giyeceğiz?` diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle O`nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.” [Matta 6: 19-34]

……………..

Dikkat edin; tam tersi bir manzara var sürekli.. Yani üç madde olan dinlerinin ikisine dünyanın en büyük muhalifi bunlar. Bir de antichrist dedikleri mesih karşıtı, deccal var. Buna da tutmuş Hz Muhammed (sav) demişlerdir. Nihayetinde kendileri tam böyle olmuştur. Öyle ki komunist Kübayı getirsen bu kadar İncil’e muhalif çıkmaz. Yahudilere bunca sahip çıkmalarından tutun bütün bu saydığımız maddelere kadar tam ters durumdadırlar.

Öte yandan, İncil’de Peygamberimizin müjdelendiğini ve onu da tabii altüst ettiklerini hatırlayalım. (bknz Fatiha ve Zehraveyn Tefsiri Bakara not 146, İncilden deliller)

En sonunda ise ibretlik bir noktaya gelmişlerdir.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.