12 YILLIK EGİTİM, KILIÇDAROĞLU VE KEMALİST DİKTATÖRLÜK

Kemal Kılıçdaroğlu:

“Siz Diktatörsünüz!”Çünkü, Eğitim yasası 1 yıl tartışılmaz, 2 yıl tartışılmaz, 3-4 sene tartışılmaz,
10-15 SENE TARTIŞILIR, ÖYLE KARAR VERİLİR!” dedi…

Oysa 1928-1950 yılları arasındaki eğitim kitaplarından Allah, Kur’an ve Peygamber kelimeleri dâhi çıkarılmıştı!

Hatta 1939’da, “Allah, Muhammed ve Kur’an lafızlarının Türk Gençliği üzerinde menfi te’siri tespit edilmiştir!” denilerek Radyo’da telaffuzları bile yasaklandı, Tanrı, Yalvaç ve Kitap denildi.

Bu ülkede yüzlerce yıllık Alfabe’den Latin Alfabesi’ne geçiş dâhi, Kemalist Diktatörlük tarafından tartışmaya açılmamıştır!

Şimdi birisi çıkmış diyor ki “10-15 sene konuşmalıydık! Diktatörsünüz!”

Yahu hele sen, bırak 10-15 senelik tartışmayı, Lozan’daki rakı sofralarında İngilizler’in verdiği 10-15 sayfalık talimatnamelere uygun olarak,
Türkiye’deki Diktatörler’in 10-15 dakikada kurdukları Öğütüm Sistemi’ni eleştir, Sonra ne idüğüne, ne dediğine bakarız!…

Yoksa, ‘Atatürkçülük Diktatörlüğü’nü eleştirmeye kalibresi ve kalitesi yetmeyen bir kimsenin, ‘AKP Diktatörlüğü’ diyerek başladığı sözlerine itibar edilmez.

Fatih TEZCAN (Gazeteci-Yazar)